Skitt Fiske

Generelt om Lyr- og Torskefiske

Sportsfiske etter torsk er noe veldig mange både har forsøkt og hatt glede av. Torsken er muligens den vanligste sjø-fisken vår, og du finner den langs hele kysten. Skreien kan bli over 40 kilo, mens kysttorsken vanligvis ikke blir større en 20 kilo. Vær oppmerksom på at bestanden av torsk er betydelig redusert i mange områder, noe som vil på virke torskefiske.
Torskefiske foregår stort sett langs bunnen og pilking fra båt er nok dem mest effektive metoden for dette sportsfisket. Agnfiske er imidlertid også en spennende form for torskefiske.  Ved pilkefiske anbefaler jeg at du bruker to eller tre oppheng. Personlig foretrekker jeg jigger eller gummimakker. Pilken bør være stor nok til at du har god kontakt med bunnen under torskefiske, så vekten må tilpasses forholdene. Gule og røde pilker og oppheng fungerer ofte bra når torsken skal lokkes, men som ved annet sportsfiske er variasjon et nøkkelord. Lokale forhold, vanntemperatur, tidevanns samt fisken sitt naturlige matfat avgjør hva den biter på. Gjør dine egne erfaringer og følg dem. Ved agnfiske kan du bruke de fleste typer agn. Mine favoritter er reke, makrell og børstemark. Torskefiske fra land kan også gi gode fangster. Kast sluken langt ut og sveiv rykkvis inn langs bunnen. Prøv et oppheng dersom fisken ikke biter.

Torsken kan du få til alle årstider. Når vanntemperaturen er på sitt høyeste om sommeren, trekker den gjerne ut på dypere vann. Da er pilking fra båt mest effektivt. Om natten går den imidlertid inn på grunnere vann, og da kan slukfiske fra svaberget gi deg fine torsker. Som sjøørreten, er torsken svært glad i børstemark. Det kan medføre et eventyrlig torskefiske når børstemarkene klekkes.

Mange hevder at torskefiske er et såkalt lavvannfiske. Min erfaring stemmer ikke med dette. Jeg har flere ganger opplevd gode fangster ved høyvann. Lokale forhold spiller som alltid stor rolle. Få gjerne noen tips fra sportsfiskere i ditt område.

Ved to tilfeller har jeg opplevd et utrolig torskefiske på steder der jeg vanligvis ikke får noe særlig med fisk. Ved begge tilfellene befant jeg meg i byfjorden utenfor Stavanger, og jeg fisket fra båt tett opp mot land. Torsken bet villig på alle pilker og oppheng. Dette fisket varte bare i noen dager. Ved begge tilfellene hadde det nylig vært uvær med sterk vind. Jeg antar at dette uværet har brakt med seg mat som torsken har fråtset i.

Torskefiske kan du som nevnt bedrive hele året. Det er en fin matfisk som kan gi deg mange fine fiskeopplevelser. Fluefiske etter torsk kan være effektivt, noe jeg kommer tilbake til i en post om fluefiske. 

Sportsfiske etter lyr  kan du også drive med hele året. Lyren kan bli i overkant av 10 kilo og du finner den ofte på forholdsvis grunt vann. Ved grunner og skråninger på fjordbunnen kan den imidlertid gå ganske dypt. Lyr er en god matfisk som egner seg godt på stekepanna.

Lyren er en sprek fisk som ofte foretar kraftige utrusninger når du sveiver den inn. Vær nøye når du stiller inn bremsen. På lett utstyr vil en lyr på 2-3 kilo gi deg en spennende kamp som kan minne litt om laksefiske. Lyren liker ofte litt varmere vann enn mange andre fiskeslag i våre farvann. Sommeren og tidlig på høsten er således en god tid for å fiske lyr, men du får den gjerne hele året.

Fisk ved bratte fjell, holmer og nes der det er forholdsvis dypt. Lyren står her tett opp mot land og biter ofte et par meter fra deg. Bruk redskapen på samme måte som ved torskefiske, men forsøk også litt høyere i vannet. Lyren jakter i sterke tidevannsstrømmer, så dette er også en god plass for sportsfiske etter lyr.

Det beste fiske finner du ofte rundt holmer og skjær ut mot det åpne havet. Dorging er effektivt, og det er ofte slik den største lyren fiskes. Steder der bunnen skråner opp mot grunne platåer er et matfat lyren ofte benytter seg av. Jeg har dratt opp mye lyr fra små grunner på 40-100 meters dyp. En pilk med mye bevegelse er da å foretrekke. En enkel fiskeharpe fungerer også bra for pilking etter lyr. Jeg anbefaler at du da bytter søkke ut med en pilk på 500-750 gram.

Oppheng bør du også bruke under sportsfiske etter lyr. Den biter på det aller meste, så forsøk gjerne litt forskjellige oppheng. Personlig bruker jeg tradisjonelle gummimarker i rødt og gult samt små gule jigger. Fluefiske kan være en effektiv og spennende metode for å lokke lyren, noe jeg kommer tilbake til senere.

Lyren er som skapt for sportsfiske. Den er sprek og foretar kraftige utrusninger, noe som øker fiskeopplevelsen. En stor lyr på kroken kan minne litt om laksefiske. I neste post skal jeg først og fremst ta for meg sportsfiske etter sei og makrell.

Nyttig om Havfiske